แอล-อาร์จินีน ไวธอล นูทริชั่น

แอล-อาร์จินีน ไวธอล นูทริชั่น
“โมเลกุลมหัศจรรย์”

แอล-อาร์จีนีน เป็นกรดอะมิโน (Amino Acld) จำเป็นตัวหนึ่งที่ร่างกายต้องการ เป็นสารตั้งต้นในการสร้างไนตริคอ๊อกไซค์ (Nitric Oxide) ซึ่งมีผลในการทำให้หลอดเลือดขยายตัว (Blood Vessel Dilate) ส่งผลให้อวัยวะต่างๆ สามารถรับออกซิเจนจากเลือดได้มากขึ้น ช่วยฟื้นฟูบำรุงสุขภาพ ช่วยให้หลอดเลือดสะอาด ทำให้หัวใจแข็งแรง เหมาะกับผู้ป่วยโรคหัวใจ ความดันโลหิต เบาหวาน สามารถรับประทานได้ทั้งท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ช่วยสมานแผลหลังผ่าตัดได้ดี
ราคา 2,200 บาท

Top
facebook