ทีเอ็นซี คลินิคศัลยกรรมความงามและเสริมสร้างความอ่อนเยาว์

ปรัชญาของ ทีเอ็นซีคลินิก

ด้วยประสบการณ์ด้านความงามมา 30 ปี ปัจจุบันก็ยังคงทำงานในด้านนี้อย่างสม่ำเสมอและได้รับการตอบรับจากผู้ใช้บริการในปริมาณมากขึ้นตามความเจริญของสังคม จากประสบการณ์ในงามอาชีพจึงมีแนวคิดที่จะใช้ความสามารถที่สะสมมาให้เกิดประโยชน์กับประชาชนทั่วไปให้มากที่สุด ไม่แต่เพียงการผ่าตัดซึ่งเป็นการแก้ไขภายนอกเท่านั้นแต่ได้คำนึงถึงการป้องกันปรับปรุงซ่อมแซมในส่วนระบบภายในของร่างกาย ทำให้เราสามารถเป็นบุคคลที่มีสุขภาพชีวิตที่ดี สมดุล อ่อนเยาว์และมีความสุข “ เพราะหนึ่งชีวิตไม่มีสำเนา ”

รูปแบบคลินิก

คลินิกศัลยกรรมความงามและเสริมสร้างความอ่อนเยาว์ (Cosmetic Surgery and Rejuvenation Clinic) ให้บริการในด้านความงามฟื้นฟูสุขภาพชะลอความชรา คงความเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่เสมอโดยใช้ขบวนการแพทย์แผนปัจจุบัน และ การแพทย์ทางเลือก ซึ่งเป็นมิติที่ 3 (ส่งเสริมสุขภาพ) ของกระทรวงสาธารณสุข โดยให้บริการดูแลทั้งร่างกาย (The Whole Body) โดยการปรับเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอก และเสริมสร้างสุขภาพภายใน ทำให้ดูดีสวยงาม สมส่วน เพิ่มบุคลิกภาพอ่อนวัย ด้วยบริการต่างๆ 4 แผนก คือ

 1. ศัลยกรรมความงาม (Cosmetic Surgery)
 2. ผิวพรรณและเลเซอร์ (Skin and Laser)
 3. ปรับรูปร่างและลดสัดส่วน (Body-Shape Contour)
 4. ชะลอวัยและโฮมิโอพาธีย์ (Anti-Aging and Homeopaty)

ประวัติความเป็นมา ทีเอ็นซีรีจู

 1. TNC ( 1982 ) นั้นมาจากคำว่า Thanavatt Clinic (1982) เมื่อปี 1982 นั้น นพ.ธนวรรฒน์ โชติมา เป็นหัวหน้าแพทย์แผนกศัลยกรรม ประจำที่โรงพยาบาทพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พร้อมกับเปิดคลินิกศัลยกรรมความงามด้วย และ มีการตอบรับจากประชาชนเป็นจำนวนมาก ต่อมาจึงเปิดคลินิกศัลยกรรมความงามที่กรุงเทพฯ ที่ 30/7 พหลโยธินซอย 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ในชื่อคลินิกธนวรรฒน์คลินิก เป็นคลินิกที่มุ่งเน้นด้านการผ่าตัดศัลยกรรมความงามและเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ในปัจจุบัน
 2. ต้นปี 2007 ได้ก่อตั้งคลินิกความงาม ชื่อเอสธิกาคลินิก เวชกรรม ที่รัชดาซอย 7 ซึ่งเป็นการร่วมทุนกับกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจดำเนินการธุรกิจ ในนามบริษัทชื่อ บริษัทเอสธิกาคลินิก จำกัด บริหารงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ โดยให้บริการความงามที่ครบวงจรมีทั้งศัลยกรรมความงาม, ผิวพรรณ,รูปร่างและแพทย์ทางเลือก และได้การตอบรับจากผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี ถึงแม้สภาวะเศรษฐกิจเป็นอย่างไร เรื่องความสวยงามนั้นยังมีความจำเป็นและเป็นที่นิยมของกลุ่มลูกค้าทุกวัย
 3. ในปี 2010 ขยายสาขาในชื่อแบรนด์ของตนเองไปที่จังหวัดนครปฐม โดยใช้ชื่อ TNC Reju (Thanavatt Clinic Rejuvenation) ตั้งอยู่เลขที่ 119/2-4 ถนนทรงพล ต.สนามจันทร์ อ.เมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นคลินิคให้บริการเสริมสร้างความอ่อนเยาว์แบบองค์รวมครบวงจรที่ทันสมัยแห่งแรกในต่างจังหวัด
 4. นอกจากนั้นได้ปรับเปลี่ยนการบริหารงานแบบบุคคลธรรมดา จัดตั้งเป็นนิติบุคคลในรูปแบบบริษัท ชื่อบริษัททีเอ็นซีเฮลท์แคร์ จำกัด จดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 010555212727829 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3033714388 โดยมีกรรมการบริษัทจำนวน 4 ท่านดังนี้ 1.นายธนวรรฒน์ โชติมา 2.นางมามี โชติมา 3.นายภูริพัฒน์ โชติมา 4.นางมัทนียา โชติกเสถียร
 5. ในปี 2012 ทีมผู้บริหารมีแนวความคิดที่จะขยายสาขาที่ 3 ของ TNC Clinic ไปที่บริเวณ ห้างสรรพสินค้า หรืออาคารสำนักงานขนาดใหญ่ในย่านใจกลางกรุงเทพฯ หรือย่านธุรกิจ ซึ่งมั่นใจว่าสามารถ ดึงดูดและรองรับให้บริการลูกค้าเป้าหมายได้เป็นอย่างดี เนื่องจากเป็นทำเลที่เดินทางไปมาสะดวกและสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เพื่อให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าเกิดความมั่นใจในสถานที่ ให้ความสะดวกสบายและเป็นส่วนตัวแก่ผู้มาใช้บริการกับเรา เพื่อรองรับการบริการเรื่อง Anti Aging ที่ครบวงจรและได้มาตรฐานที่สุด

นายแพทย์ธนวรรฒน์ โชติมา (ว.6129)


นายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย นายกสมาคมแพทย์คลินิกไทย
ที่อยู่ : เลขที่ 30/7 ซอยพหลโยธิน 2 แขวงสามเสน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
เบอร์โทร : 081-8229664 อีเมล์ : dr.thanavatt@gmail.com
1. การศึกษาและการฝึกอบรม

 • 1972 : แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • 1984-1985 : ฝึกอบรมศัลยกรรมความงาม ประเทศญี่ปุ่น, อิสราเอล
 • 1986 : ดูงานศัลยกรรมตกแต่งที่ภาควิชาศัลยกรรมตกแต่งที่โรงพยาบาลศิริราช
 • 1986 : ฝึกอบรมจุลศัลยศาสตร์ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎฯ
 • 1986 : ฝึกอบรมศัลยกรรมตกแต่ง ประเทศสิงคโปร์
 • 1991 : ฝึกอบรมศัลยกรรมเลเซอร์ ประเทศอิสราเอล, สหรัฐอเมริกา, ออสเตรเลีย
 • 2003 : ประกาศนียบัตรบริหารสาธารณสุขจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • 2004 : ประกาศนียบัตรบริหารการศึกษาบัณฑิต (มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต)
 • 2005 : ประกาศนียบัตร ศัลยกรรมเสริมสวยจมูก (ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย)
 • 2007 : ประกาศนียบัตร เสริมสวยใบหน้า (ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย)
 • 2007 : ประกาศนียบัตร ศัลยกรรมเสริมสวยเปลือกตาบน-ล่าง (ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ แห่งประเทศไทย)

2. ประสบการณ์การทำงาน

 • 1976 : อดีตหัวหน้าแผนกศัลกรรม โรงพยาบาลพระพุทธบาท จ.สระบุรี
 • 1982 : อดีตผู้อำนวยการ ธนวรรฒน์ คลินิก
 • 1993 : อดีตผู้อำนวยการกองศัลยกรรม โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กรุงเทพฯ
 • 1995 : อดีตรองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กรุงเทพฯ
 • 1996 : อดีตรักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลทหารผ่านศึก กรุงเทพฯ
 • 1997 : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวิชาการบริบาล ดินแดง กรุงเทพฯ
 • 2003 : อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสุขภาพ กรุงเทพฯ
 • 2007 : อดีตกรรมการผู้จัดการ เอสธิกาคลินิก กรุงเทพฯ
 • 2016 : อดีตรักษาการนายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย
 • 2016 : อดีตรักษาการนายกสมาคมแพทย์คลินิกแห่งประเทศไทย

3. ประสบการณ์การทำงานในระดับกระทรวงที่ผ่านมา

 • สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ : คณะทำงานจัดทำเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพโรงเรียนเอกชน มาตรา 15(2)
 • สภาการศึกษาแห่งชาติ : คณะทำงานร่างมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็ก : คณะทำงานร่างมาตรฐานผู้เลี้ยงดูเด็ก : คณะทำงานการร่างมาตรฐานหลักสูตรการดูแลเด็ก (0 – 3 ปี)
 • สถาบันการศึกษาทางไกลกระทรวงศึกษาธิการ : คณะกรรมการจัดทำชุดการเรียนทางไกลหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ : คณะกรรมการสถานศึกษา 2 สมัย
 • กระทรวงแรงงาน : คณะทำงานร่างมาตรฐานหลักสูตรการดูแลเด็ก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน : คณะกรรมการมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ : คณะกรรมการร่างมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน : คณะทำงานพิจารณาหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุไต้หวัน กรมการจัดหางาน : คณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานแห่งชาติ : คณะกรรมการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน สำนักงานประกันสังคม 2 สมัย : คณะอนุกรรมการมาตรฐานสถานพยาบาล กองทุนเงินทดแทน : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (คุณสุวัจน์ ลิปตพัลลภ)
 • กระทรวงสาธารณสุข : คณะกรรมการติดตามนโยบายกลุ่มงานส่งเสริมความปลอดภัยอาหารและยา : คณะกรรมการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวกับสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย : คณะทำงานโครงการ " 30 บาทรักษาทุกโรค " : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)
 • กระทรวงวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี : คณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ 2 สมัย
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ : ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์)
 • ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมผู้บริหารการศึกษาเอกชน
 • อนุกรรมการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม การเสริมสวยและโฆษณา แพทยสภา
 • คณะกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภคด้านการใช้บริการเวชกรรม ทันตกรรม สถานเสริมความงาม สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี
4. ปัจจุบัน
 • กรรมการผู้จัดการบริษัท ทีเอ็นซี เฮลท์ แคร์ จำกัด
 • ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชาการบริบาล อุดรธานี
 • นายกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย
 • นายกสมาคมแพทย์คลินิกไทย
5. ปัจจุบัน : กิจกรรมที่ทำร่วมกับทางราชการและเอกชน (2560)
 • กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ : คณะกรรมการสถานพยาบาล : คณะอำนวยการบูรณการข้อมูลด้านระบบบริการสุขภาพภาครัฐเชิงรุกเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย Medical Hub : อนุกรรมการสถานพยาบาลประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนในเขตกรุงเทพฯ : อนุกรรมการพิจารณากฎหมายลำดับรองตามพรบ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 (คณะที่ 1) : อนุกรรมการพิจารณากฎหมายลำดับรองตามพรบ.สถานพยาบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559 (คณะที่ 2) : อนุกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน (คณะที่ 1) : คณะอนุกรรมการพิจารณาการโฆษณา : คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเสริมสวย และโฆษณา : ที่ปรึกษากลุ่มงานคลินิก สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลป์ • แพทยสภา : คณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การประกอบวิชาชีพเวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวย : คณะอนุกรรมการคุ้มครองประชาชนจากการประกอบวิชาชีพเวชกรรม, การเสริมสวย และโฆษณา
 • หอการค้าไทย : คณะกรรมการธุรกิจบริการเพื่อสุขภาพ (2560 - 2561)
 • วิทยากรพิเศษ (2560) : หลักสูตรความก้าวหน้าในการรักษาด้านเวชศาสตร์ผิวพรรณและความงาม โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
6. สมาชิกสมาคมทางการแพทย์ และอื่นๆ
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมแพทย์คลินิก ประเทศไทย
 • สมาชิกชมรมต้านความชรา และฟื้นฟูสุขภาพ
 • สมาชิกสมาคมศัลยกรรมตกแต่งใบหน้าและเสริมสร้างประเทศไทย
 • สมาชิกสมาคมเวชสำอางและศัลยกรรมผิวพรรณ
 • สมาชิกสมาคมเซลล์บำบัดประเทศไทย
 • สมาชิกสโมสรโรตารี ธนบุรี

ปัจจุบัน ทีเอ็นซีคลินิก มี 3 สาขา

 1. สาขาพหลโยธินซอย 2 (ทีเอ็นซีศัลยกรรมความงาม TNC Cosmetic Sergery)
 2. สาขานครปฐม (ทีเอ็นซีรีจู TNC Reju)

ดำเนินการโดยนายแพทย์ธนวรรฒน์ โชติมา และทีมงานซึ่งมีประสบการณ์ในการทำศัลยกรรมความงามมากกว่า 35 ปี ทำให้ทราบปัญหาภาวะแทรกซ้อน และความสมดุลย์ของแต่ละบุคคลเป็นอย่างดี เราจึงได้ผนวกความรู้ทางการแพทย์, ความรู้ทางศิลปะผสมกับประสบการณ์และความชำนาญ เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาสวยอย่างสมดุลย์ เราจึงให้ความสำคัญต่อปัจจัยดังนี้

 1. เรามีแพทย์ที่มีประสบการณ์
 2. เราให้ความสำคัญในการตรวจ, ปรึกษาและวิเคราะห์ร่วมกับผู้มาใช้บริการ ก่อนทำการรักษา
 3. เราคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการเป็นสำคัญ
 4. เราให้ความสำคัญในการดูแลติดตามผลหลังผ่าตัดอย่างน้อย 3 เดือน
 5. เราสามารถเปลี่ยนรูปลักษ์ของท่านให้ดูดีเพื่อความมั่นใจ
Top
facebook