แพทย์จีนรินดา โมกมัน เลขที่ใบประกอบโรคศิลป์ พจ.1033

ที่อยู่ 367/169 ซอยวัดรวก ถนนจรัญสนิทวงศ แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700
เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 0642184894
LINE ID :lynnrinda
FACEBOOK: Lynn Rinda
ประวัติการศึกษา
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี แพทย์แผนจีนบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ์ จังหวัดสมุทรปราการ พุทธศักราช 2559
ประวัติการทำงาน
มกราคม 2559-เมษายน 2559 : ศึกษาดูงานโรงพยาบาลหลงหวา ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน หลักสูตรการแพทย์แผนจีน
พฤษภาคม 2559-สิงหาคม 2559 : ศึกษาดูงานโรงพยาบาลคุนซาน ณ เมืองคุนซาน สาธารณรัฐประชาชนจีน หลักสูตรการแพทย์แผนจีน
พฤศจิกายน 2559 -มีนาคม 2560 : ศึกษาดูงานคลินิกไทย-จีน แพทย์แผนจีน โรงพยาบาลหัวเฉียว หลักสูตรการแพทย์แผน จีน (จ่ายยาจีน-นวดทุยหน่า-ฝังเข็ม-ครอบแก้ว-รมยา)
ตุลาคม 2559-พฤศจิกายน 2559 : ศึกษาดูงานโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ แผนกแพทย์ทางเลือก หลักสูตรการแพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม)
กันยายน 2559-ตุลาคม 2559 : ศึกษาดูงานโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ แผนกแพทย์แผนจีน หลักสูตรการแพทย์แผนจีน (จ่ายยาจีน)
ธันวาคม 2559 - เมษายน 2560 : พนักงานจัดยาสมุนไพรจีน คลินิกไทย-จีน แพทย์แผนจีน โรงพยาบาลหัวเฉียว
ตุลาคม 2560 – ปัจจุบัน : กรุงธนสหคลินิก ตำแหน่งแพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม-ยาจีน)
ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน : TNC รีจู คลินิก นครปฐม ตำแหน่งแพทย์แผนจีน (ฝังเข็มความงาม)

Top
facebook