หน้าแรก / บริการของเรา / การฟื้นฟูร่างกายด้วยเซลล์บำบัด (Cell Therapy)
การฟื้นฟูร่างกายด้วยเซลล์บำบัด (Cell Therapy)

การฟื้นฟูร่างกายด้วยเซลล์บำบัด

สาเหตุของการเจ็บป่วย และความชราของร่างกายอย่างหนึ่งที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ คือการเสื่อมสภาพตามอายุขัยของเซลล์ในร่างกายของเรา ทุกๆวันเซลล์ในร่างกายของเรา ตายและเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลา เมื่ออายุขัยเรามากขึ้นความสามารถในการสร้างเซลล์ใหม่ ทดแทนก็ลดลง ประกอบกับการได้รับสารพิษต่างๆ หรือการได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ เป็นปัจจัยที่ทำให้ความสามารถในการสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์ลดลง ในขณะที่โรคที่ เกิดจากความเสื่อมสภาพของร่างกายมีอยู่มากมาย เช่น โรคข้อเข่าเสื่อมโรคกระจกตา เสื่อม โรคสมองเสื่อม และแม้กระทั่งโรคเบาหวานระยะรุนแรงที่ร่างกายไม่สามารถ สร้างอินสุลินได้

ด้วยความเจริญของเทคโนโลยีทางการแพทย์ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างสเต็มเซลล์จากร่างกายของเราเอง(Autologous stemcell therapy) ที่มีความปลอดภัยไม่เกิดการต่อต้านจากภูมิคุ้มกันของตัวเราเองในการปลูกถ่าย โดยที่ให้สเต็มเซลล์จะช่วยสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนให้แก่ร่างกายของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายปัจจุบันได้มีการเก็บสเต็มเซลล์ของเราเพื่ออนาคตในวันข้างหน้า จึงเป็นการประกันได้ว่าเรามีสเต็มเซลล์ที่ดีและมีคุณภาพไว้ใช้ในยามที่จำเป็นและเป็นสเต็มเซลล์ของเราเอง โดยสเต็มเซลล์สามารถเก็บได้จากหลายแหล่ง ได้แก่

 1. ไขกระดูก (Bone marrow)
 2. เลือด (Peripheral blood)
 3. เลือดจากสายรก (Cord blood)
 4. เก็บจากรก (Placenta)
 5. เก็บจากไขมัน (Adipose tissue)
 6. ฟันน้ำนม (Baby teeth)

Fresh Cell Therapy

ประสิทธิภาพในการชะลอความชราภาพ Fresh Cell Therapy เป็นที่ยอมรับทั่วโลกมานานหลายปี ซึ่ง Fresh Cell Therapy สามารถบำบัดให้กับผู้ป่วยที่มีโรค และมีความผิดปกติทางร่างกายในด้านต่างๆ ซึ่งรวมถึง

 • ความผิดปกติที่เกิดจากความชราภาพ
 • โรคเรื้อรังจากการเสื่อมสภาพของอวัยวะส่วนต่าง ๆ
 • ปัญหาระบบทำงานของหัวใจ
 • โรคทางเดินหายใจ
 • โรคภูมิแพ้
 • ปัญหาข้อต่อและการเคลื่อนไหวต่างๆ
 • ความไม่สมดุลหรือความผิดปกติของและเด็ก
 • ความผิดปกติของระบบประสาท
 • การเสื่อมถอยของภูมิคุ้มกันโรค
Top
facebook