หน้าแรก / บริการของเรา / "คีเลชั่น" ขจัดสารพิษตกค้าง และล้างหลอดเลือด
Chelation การกำจัดสารพิษทางหลอดเลือด "คีเลชั่น" ขจัดสารพิษตกค้าง และล้างหลอดเลือด

Chelation ช่วยอะไรได้บ้าง?

  1. ขจัดสารพิษตกค้าง ในร่างกายและระบบหลอดเลือด
  2. ทำให้ระบบการไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
  3. ลดอัตราเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็ง
  4. ลดอัตราเสี่ยงของ หลอดเลือดแข็ง อุดตัน และตีบแคบ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด
  5. ป้องกันโรคความเสื่อมต่างๆที่เกิดขึ้นจากระบบหมุนเวียนไม่ดี เช่น สมองขาดเลือดไปเลี้ยง โรคเบาหวาน ภาวะภูมิเพี้ยนต่างๆ เช่น รูมาตอยด์

การเตรียมตัวก่อนและระหว่างการรักษา

  1. ระยะเวลาในการบริการ ต่อครั้ง ประมาณ 2.5-3 ชม.
  2. ระหว่างที่ให้น้ำเกลือสามารถผักผ่อน ดูโทรทัศน์ อ่านหนังสือ หรือฟังเพลง ได้ตามปกติหลังจากนั้น สามารถประกอบกิจกรรมได้ตามปกติไม่จำเป็นต้องนอนพัก

เมื่อต้องการทำ คีเลชั่น ควรเตรียมตัวอย่างไร?

  1. ควรตรวจร่างกายเพื่อประเมินปัญหาที่เป็น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรวจประสิทธิภาพการทำงานของไต ก่อนการเข้ารับบริการ
  2. ระหว่างการรักษา ควรพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากขึ้น แนะนำให้ดื่มน้ำผลไม้ เพราะระหว่างทำอาจทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดลดลง
  3. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ มีวิตามิน แร่ธาตุ พอเพียงต่อการเสริมสร้าง และซ่อมแซมร่างกาย

ผลข้างเคียงจากการทำคีเลชั่น

ระยะแรก บางท่านอาจมีอาการอ่อนเพลีย อันเนื่องจากกระบวนการ ขับสารพิษออกจากร่างกาย อาการที่เกิดขึ้น แก้ได้โดยการพักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำผลไม้ และรับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางอาหารครบถ้วน

EDTA (Ethylene Diamine Tetraacetic Acid)

EDTA เป็น กรดอมิโนประเภทหนึ่ง ซึ่ง มี 4 ethylene ต่อกับแกน Diamine แล้วมี 4 acetic acid มาต่อแขนออกไป คุณสมบัติที่นำมาใช้ในการรักษา เนื่องจากมีคุณสมบัติในการกำจัดสารพิษ กลุ่มโลหะหนัก และปรับปรุงคุณภาพของหลอดเลือดจึงลดความเสี่ยงของโรคหลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง
ในชีวิตประจำวัน เราสัมผัสกับสารพิษโลหะหนักอยู่ตลอดเวลาโดยไม่รู้ตัวเนื่องจากสารเหล่านี้ มีการปนเปื้อนอยู่ทุกที่ ไม่ว่าจะเป็นในน้ำดื่ม อุปกรณ์ห้องครัว ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การทำสีผม ยาฆ่าแมลงและศัตรูพืช หรือสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เช่น ควันจากท่อไอเสียรถยนต์ หรือควันจากการเผาขยะ

โทษของสารพิษโลหะหนัก

สารโลหะหนักที่ทำให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษมีมากมมายและเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันทั้งสิ้น สารพาโลหะหนักจะค่อยๆสะสมในร่างกายที่ละน้อยจนกระทั่งถึงระดับที่ก่อให้เกิดอาการพิษ จากนั้นจึงแสดงออกมาในลักษณะอาการต่างๆ และเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรังต่างๆ

Top
facebook