หน้าแรก / บริการของเรา / การรักษาด้วยธรรมชาติบำบัด โฮมิโอพาธีย์ (Homeopathy)
การรักษาด้วยธรรมชาติบำบัด โฮมิโอพาธีย์ (Homeopathy)

Homeopathy

เป็นการรักษาด้วยธรรมชาติบำบัด ตามแนวของ ที เอ็น ซี เพื่อกระตุ้น และส่งเสริมการรักษาอาการเจ็บป่วยจากต้นเหตุด้วยตัวของคุณเอง ทำให้สามารถกลับมาดำรงชีวิต อย่างมีสุขภาพดีมีคุณภาพ ลดอัตราการเสี่ยงของความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้ จึงเป็นการแพทย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดในขณะนี้ ทั้งในยุโรปและอเมริกา เหมือนกับ การฝังเข็ม การกดจุดบำบัดโรค หรือ แม็คโครไบโอติก ซึ่งการรักษา Homeopathy ก็ได้ผ่านการรับรองแล้วจากทั้งใน ต่างประเทศ และในประเทศไทยในขณะนี้ ซึ่งในปัจจุบัน กระทรวงสาธารณะสุข กองการแพทย์ทางเลือกกำลังผลักด้นการรักษาในแขนงนี้ให้นำมาใช้

หลักการรักษาโรค

  • เชื่อว่าร่างกายของเราสามารถรักษาตัวเองได้
  • พิษล้างพิษโดยอาศัยหลักที่ว่าหากโรคของคุณมีอาการอย่างไรก็จะใช้พืช หรือสารที่มาจากสัตว์ที่ก่อให้เกิดอาการเหมือนกันมารักษาโรค เช่น หากคุณเป็นหวัด น้ำตา น้ำมูกไหลจะใช้หอมหัวใหญ่มาใช้รักษา
  • ให้ยาหนึ่งครั้งก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การรักษาจะไม่ให้ยาต่อเนื่อง แต่จะให้ยาเพียงครั้งเดียวเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิต่อโรค
  • ให้ยาแต่น้อย การให้การรักษาจะให้แต่น้อยเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายรักษาตัวเอง
  • ยายิ่งเจือจางยิ่งให้ผลการรักษาดี โดยเฉพาะยาที่เป็นน้ำยิ่งเจือจางยิ่งให้ผลดี และมีผลข้างเคียงต่ำ บางครั้งเจือจางจนไม่เหลือสารเคมีในสารละลายนั้น กลไกการออกฤทธิ์เชื่อว่า การเขย่าแรงๆจะทำให้เกิดคลื่นพลังแม่เหล็กจากสารเคมีนั้นซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการรักษา
  • การรักษาจะรักษาเป็นบุคคลซึ่งนอกจากคำนึงถึงอาการ วิธีชีวิต สภาพจิตใจ อารมณ์ สภาพการรับประทานอาหาร

โฮมิโอพาธีย์พิชิตโรคเรื้อรัง

โฮมีโอพาธีย์เป็นแนวทางการรักษาภูมิแพ้และโรคเรื้อรังที่ใช้พลังของสมุนไพรเข้าไปเพิ่มพลังชีวิต คือ ปรับธาตุให้อยู่ในสถานะสมดุล เราเชื่อว่าคนเกิดมาโดยธรรมชาติก็ต้องโตด้วยธรรมชาติแท้ แต่ทุกวันนี้การที่เด็กป่วยเป็นภูมิแพ้ และคนทั่วไปเป็นกันมากขึ้นเพราะเขามักอยู่กับธรรมชาติเทียม ไม่มีโอกาสเจอแดด เจอลม ไม่ได้เหยียบดิน หรืออาบน้ำในอุณหภูมิของธรรมชาติ เลยทำให้พลังชีวิตไม่สมบูรณ์ยิ่งหากป่วยแล้วเจอยาปฏิชีวนะก็จะยิ่งเพิ่มรอยบุ๋มให้พลังชีวิต หากเป็นนานๆ ก็มีโอกาสถ่ายทอดให้รุ่นต่อไปได้

โรคเรื้อรังที่ใช้โฮมีโอพาธีย์เป็นแนวทางในการรักษา เช่น โรคภูมิแพ้, ไซนัสอักเสบ, ปวดศีรษะ,ไมเกรน,โรคหัวใจ,ความดันโลหิตสูง,อ่อนเพลียเรื้อรัง,ไทรอยด์เป็นพิษ,โรคระบบทางเดินอาหาร,อารมณ์แปรปรวน,หงุดหงิดง่าย,ซึมเศร้า

ข้อแตกต่างของการรักษาโรคเรื้อรังแบบ Homeopathy และแพทย์แผนปัจจุบัน

รายละเอียด การรักษาแบบ Homeopathy การรักษาแบบแผนปัจจุบัน
แนวทางการรักษา เป็นการรักษาแบบองค์รวม คือครอบคลุมทั้งภาวะร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ รักษาตามอาการของโรค ซึ่งจะแยกตามอาการ และอวัยวะที่มีปัญหา
ลักษณะของยาที่นำมาใช้ในการรักษา ยาได้มาจากธรรมชาติ เช่น ใบไม้ ดอกไม้ สารอินทรีย์ สารอนินทรีย์ เกลือ แร่ หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ สังเคราะห์จากสารเคมีทางวิทยาศาสตร์
การใช้ยา ใช้ยาธรรมชาติ ปริมาณน้อยมากๆ ในช่วงสั้นๆ และกระตุ้น ให้ร่างกายทำงาน ให้ยาระงับอาการ การแสดงออกของโรค อย่างต่อเนื่อง และจำนวนมาก
หลักการออกฤทธิ์ และการทำงานของยา ออกฤทธิ์โดยกระตุ้นให้ร่างกาย สามารถรักษาตนเองได้ (healing process) เป็นการอาการของโรคที่เกิดขึ้นไม่ให้ปรากฎ
Top
facebook