เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแพทย์เวชปฏิบัติเพื่อการเสริมสวยของสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทยร่วทกับรพ.ตำรวจ 2018

Top
facebook