เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรเสริมจมูกพื้นฐานให้กับสมาชิกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เพื่อการเสริมสวย24-25มีค.2561ที่ม.ธุรกิจบัณฑิตและได้รับเกียรติจากคณะกรรมการชมรม

Top
facebook