เป็นประธานเปิดอบรมการเขียนวารสารทางการแพทย์ให้กับสมาชิกสมาคมศัลยกรรมและเวชศาตร์เพื่อการเสริมสวยประเทศไทยเพื่อเตรียมตัวเป็น teaching fellow 2018

Top
facebook